Terveys ja turvallisuus ulkomailla
Lääkkeet ja niiden oikea käyttö
Game Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq
 

Sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen (STM määräyskokoelma 1995:81) tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasta koskeviin asiakirjoihin käytetään WHO:n ICD-10 tautiluokituksen suomalaista versiota. Tautiluokitusta käytetään siten kliinisessä työssä, tilastoissa, sosiaalivakuutuksessa sekä lisäksi tutkimuksessa.

Siirry ICD-10 tautiluokitukseen.

Game Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq

Artikkelien selaus aakkosjärjestyksessä

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Takaisin sisällysluetteloon

 • R00 Sydämenlyönnin poikkeavuudet
 • R00-R09 Verenkiertoelinten ja hengityselinten oireet ja sairaudenmerkit
 • R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset
 • R00.0 Määrittämätön sydämen tiheälyöntisyys
 • R00.1# Määrittämätön sydämen harvalyöntisyys
 • R00.2 Sydämentykytys
 • R00.8 Muu tai määrittämätön sydämenlyöntien poikkeavuus
 • R01 Sivuäänet ja muut poikkeavat sydänäänet
 • R01.0 Hyvänlaatuinen ja vaaraton sydämen sivuääni
 • R01.1 Määrittämätön sydämen sivuääni
 • R01.2 Muu sydänääni
 • R02 Muualla luokittamaton gangreeni
 • R03 Poikkeava verenpainelukema ilman diagnoosia
 • R03.0 Korkea verenpaineen mittaustulos ilman hypertoniadiagnoosia
 • R03.1 Matala verenpaine ei-spesifisenä tutkimuslöydöksenä
 • R04 Verenvuoto hengitysteistä
 • Game Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq
 • R04.0 Nenäverenvuoto
 • R04.1 Verenvuoto nielusta
 • R04.2 Veren yskiminen
 • R04.8 Verenvuoto muusta hengitysteiden osasta
 • R04.9 Määrittämätön verenvuoto hengitysteistä
 • R05 Yskä
 • R06 Hengityksen poikkeavuudet
 • Goedkoop Online Air Heren Sale Kopen Nike Max 95 Bestellen qUMVSGzp
 • R06.0 Hengenahdistus
 • R06.1 Hengityksen stridor
 • R06.2 Obstruktiivinen hengitys
 • R06.3 Katkonainen hengitys
 • R06.4 Hyperventilaatio
 • R06.5 Suuhengitys
 • R06.6 Nikotus
 • R06.7 Aivastus
 • R06.8 Muu tai määrittämätön hengityksen poikkeama
 • R07 Kurkkukipu ja rintakipu
 • R07.0 Kurkkukipu
 • R07.1 Hengitykseen liittyvä rintakipu
 • R07.2 Sydänalan kipu
 • R07.3 Muu rintakipu
 • R07.4 Määrittämätön rintakipu
 • R09 Muut verenkierto- ja hengityselimiin liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R09.0 Asfyksia
 • R09.1 Rintapistos
 • R09.2 Hengityksen pysähdys
 • R09.3 Poikkeavat yskökset
 • R09.8 Muu verenkierto- ja hengityselimien oire tai sairaudenmerkki
 • R10 Vatsa- ja lantiokipu
 • R10-R19 Ruuansulatuselimiin ja vatsaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R10.0 Akuutti vatsa
 • R10.1 Ylävatsakipu
 • R10.2 Lantion tai välilihan alueen kipu
 • R10.3 Alavatsakipu
 • R10.4 Muu tai määrittämätön vatsakipu
 • R11 Pahoinvointi ja oksentelu
 • R12 Närästys
 • R13 Nielemisvaikeus (dysfagia)
 • R14 Ilmavaivat ja lähisukuiset tilat
 • R15 Ulosteenpidätyskyvyttömyys
 • Nike Sale The To up Max 33Discounts Latest Air kw0OPn
 • R16 Muualla luokittamaton suurimaksaisuus ja/tai suuripernaisuus
 • R16.0 Muualla luokittamaton suurimaksaisuus
 • R16.1 Muualla luokittamaton suuripernaisuus
 • R16.2 Muualla luokittamaton suurimaksaisuus ja suuripernaisuus
 • R17 Määrittämätön ikterus
 • R18 Vesivatsa (askites)
 • R19 Muut ruuansulatuselimiin ja vatsaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R19.0 Vatsan- tai lantionsisäinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R19.1 Poikkeavat suoliäänet
 • R19.2 Näkyvä peristaltiikka
 • R19.3 Vatsanpeitteiden lihasjäykkyys
 • R19.4 Suolen toiminnan muutos
 • R19.5 Muu ulostehäiriö
 • R19.6 Pahanhajuinen hengitys
 • R19.8 Muu ruuansulatuselinten ja vatsan oire tai sairaudenmerkki
 • R20 Ihotunnon häiriöt
 • R20-R23 Ihoon ja ihonalaiskudokseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R20.0 Ihon tunnottomuus
 • R20.1 Ihon heikkotuntoisuus
 • R20.2 Ihon tuntohäiriö
 • R20.3 Ihon liikaherkkätuntoisuus
 • R20.8 Muu tai määrittämätön ihotunnon häiriö
 • R21 Ei-spesifiset ihottumaoireet
 • R22 Ihon tai ihonalaiskudoksen paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R22.0 Pään paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R22.1 Kaulan tai niskan paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R22.2 Vartalon paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R22.3 Yläraajan paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R22.4 Alaraajan paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R22.7 Useissa paikoissa sijaitseva paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R22.9 Määrittämätön paikallinen kyhmy, patti tai muhkura
 • R23 Muut ihon muutokset
 • R23.0 Syanoosi
 • R23.1 Kalpeus
 • R23.2 Punastuminen
 • Nike Thea Air Sneakers Female Change Women's Max J5cTF3K1ul
 • R23.3 Itsestään ilmaantuvat mustelmat
 • R23.4 Ihon rakenteen muutokset
 • R23.8 Muu tai määrittämätön ihomuutos
 • R25 Tahdosta riippumattomat poikkeavat liikkeet
 • R25-R29 Hermostoon, lihaksistoon ja luustoon liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R25.0 Poikkeavat päänliikkeet
 • R25.1 Määrittämätön vapina
 • R25.2 Kramppi tai spasmi
 • R25.3 Faskikulaatiot
 • R25.8 Muut tai määrittämättömät poikkeavat tahdosta riippumattomat liikkeet
 • R26 Kävelyn ja liikkumisen häiriöt
 • R26.0 Ataktinen kävely
 • R26.1 Paralyyttinen kävely
 • R26.2 Muualla luokittamattomat kävelyvaikeudet
 • R26.8 Muut tai määrittämättömät kävelyn ja muun liikkumisen vaikeudet
 • R27 Muut lihasten yhteistoiminnan häiriöt
 • R27.0 Määrittämätön ataksia
 • R27.8 Muu tai määrittämätön lihaskoordinaation puuttuminen
 • R29 Muut hermostoon, lihaksistoon ja luustoon liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R29.0 Tetania
 • R29.1 Meningismi
 • R29.2 Poikkeava refleksi
 • R29.3 Poikkeava asento
 • R29.4 Naksuva lonkka
 • Air 1 Sneaker Cake Red Og Max Nike bfmIgY76vy
 • R29.6 Muualla luokittamaton kaatumistaipumus
 • R29.8 Muu tai määrittämätön hermojärjestelmän tai luuston ja lihaksiston oire tai sairaudenmerkki
 • R30 Virtsaamiskipu
 • R30-R39 Virtsaelimiin liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R30.0 Dysuria
 • R30.1 Virtsarakon tarvepakotus
 • R30.9 Määrittämätön virtsaamiskipu
 • R31 Määrittämätön verivirtsaisuus
 • R32 Kastelu
 • R33 Virtsaumpi
 • R34 Virtsattomuus tai niukkavirtsaisuus
 • R35 Runsasvirtsaisuus
 • R36 Eritteen vuoto virtsaputkesta
 • R39 Muut virtsaelimiin liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R39.0 Virtsan tunkeutuminen kudoksiin
 • R39.1 Muu virtsaamisvaikeus
 • R39.2 Ekstrarenaalinen uremia
 • R39.8 Muu tai määrittämätön virtsaelinten oire tai sairaudenmerkki
 • R40 Uneliaisuus, horros tai tajuttomuus
 • R40-R46 Tajunnan sisältöön, havaitsemiseen, tunnetilaan ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R40.0 Uneliaisuus
 • R40.1 Horros
 • R40.2 Määrittämätön kooma
 • R41 Muut kognitiivisiin toimintoihin ja tajunnan vireyteen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R41.0 Määrittämätön desorientoituminen
 • R41.1 Anterogradinen muistinmenetys
 • R41.2 Retrogradinen muistinmenetys
 • R41.3 Muu muistinmenetys
 • R41.8 Muu tai määrittämätön kognitiivisten toimintojen ja tajunnan vireyden oire tai sairaudenmerkki
 • R42 Pyörrytys ja huimaus
 • R43 Haju- ja makuhäiriöt
 • Game Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq
 • R43.0 Hajuaistittomuus
 • R43.1 Hajuharha
 • R43.2 Makuharha
 • R43.8 Muu tai määrittämätön haju- ja/tai makuhäiriö
 • R44 Muut yleisiä aistimuksia ja havaintoja koskevat oireet ja sairaudenmerkit
 • R44.0 Kuuloharhat
 • R44.1 Näköharhat
 • R44.2 Muut harhat
 • R44.3 Määrittämättömät harhat
 • R44.8 Muu tai määrittämätön yleisiä aistimuksia ja havaintoja koskeva oire tai sairaudenmerkki
 • Game Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq
 • R45 Tunnetilaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R45.0 Jännittyneisyys
 • R45.1 Levottomuus ja agitaatio
 • R45.2 Huolestuneisuus
 • R45.3 Itsekurin puute ja apatia
 • R45.4 Ärtyneisyys ja viha
 • R45.5 Vihamielisyys
 • R45.6 Fyysinen väkivaltaisuus
 • R45.7 Määrittämätön järkytystila
 • R45.8 Muu tunnetilaan liittyvä oire tai sairaudenmerkki
 • R46 Ulkomuotoon ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R46.0 Kehno henkilökohtainen hygienia
 • R46.1 Omituinen ulkomuoto
 • R46.2 Outo ja selittämätön käyttäytyminen
 • R46.3 Ylenmääräinen touhukkuus
 • R46.4 Hitaus ja heikko vastaanottavaisuus
 • R46.5 Epäluuloisuus ja huomattavan välttelevä käytös
 • R46.6 Stressitilanteiden aiheuttama kohtuuton huolestuneisuus ja huomion kiinnittyminen
 • R46.7 Tavaton monisanaisuus ja yksityiskohtien luetteleminen, jotka hämärtävät konsultaation ja yhteydenoton tarkoituksen
 • R46.8 Muu ulkomuotoon ja käyttäytymiseen liittyvä oire tai sairaudenmerkkiMore Nike Pippen 105 Info Uptempo Scottie Release 414962 Air 3jLRAS54cq
 • R47 Muualla luokittamattomat puhehäiriöt
 • R47-R49 Puheeseen ja ääneen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R47.0 Dysfasia tai afasia
 • R47.1 Dysartria tai anartria
 • R47.8 Muu tai määrittämätön puhehäiriö
 • R48 Lukemishäiriö ja muut muualla luokittamattomat symbolifunktion häiriöt
 • R48.0 Dysleksia tai aleksia
 • R48.1 Agnosia
 • R48.2 Apraksia
 • R48.8 Muu tai epäspesifinen symbolifunktion häiriö
 • R49 Äänihäiriöt
 • R49.0 Dysfonia (käheys)
 • R49.01 Toiminnallinen dysfonia
 • R49.02 Spasmodinen dysfonia
 • R49.03 Atrofinen dysfonia
 • R49.04 Dysplastinen dysfonia
 • R49.08 Muu dysfonia
 • R49.09 Epämääräinen dysfonia
 • R49.1 Afonia (äänenkato)
 • R49.2 Nenään puhuminen tai nenäsoinnin puuttuminen
 • R49.8 Muu tai määrittämätön äänihäiriö
 • R50 Muusta tuntemattomasta syystä aiheutunut kuume
 • R50-R69 Yleiset oireet ja sairaudenmerkit
 • R50.0 Kuumehorkka
 • R50.1 Sitkeästi pysyvä kuume
 • R50.2# Lääkeaineen laukaisema kuume
 • R50.8 Muu määritetty kuume
 • R50.9 Määrittämätön kuume
 • R51 Päänsärky
 • R51.80 Päänsärky
 • R51.81 Tarkemmin määrittämättömät kasvokivut
 • R52 Muualla luokittamaton kipuRevolution Blog Air Nike Dunkamp; Women's New Sky Hi Arrivals Wish PZkXiu
 • R52.0 Akuutti kipu
 • R52.1 Pitkäaikainen sietämätön kipu
 • R52.2 Muu pitkäaikainen kipu
 • R52.9 Määrittämätön kipu
 • R53 Huonovointisuus ja väsymys
 • R54 Seniliteetti (vanhusmaisuus)
 • R55 Pyörtyminen ja kollapsi
 • Wmns Files 90 Max Pinnacle Air Nike Red Stardust839612 601Kix N80wvnm
 • R56 Muualla luokittamattomat kouristukset
 • R56.0 Kuumekouristukset
 • R56.8 Muu tai määrittämätön kouristus
 • R57 Muualla luokittamaton sokki
 • R57.0 Sydänperäinen sokki
 • R57.1 Hypovoleeminen sokki
 • R57.8 Muu sokki
 • R57.9 Määrittämätön sokki
 • R58 Muualla luokittamaton verenvuoto
 • R59 Suurentuneet imusolmukkeet
 • R59.0 Paikallisesti suurentuneet imusolmukkeet
 • R59.1 Yleisesti suurentuneet imusolmukkeet
 • R59.9 Määrittämättömät suurentuneet imusolmukkeet
 • R60 Muualla luokittamaton turvotus
 • R60.0 Paikallinen turvotus
 • R60.1 Yleinen turvotus
 • R60.9 Määrittämätön turvotus
 • R61 Runsas hikoilu (hyperhidroosi)
 • R61.0 Paikallinen hyperhidroosi
 • R61.1 Yleinen hyperhidroosi
 • R61.9 Määrittämätön hyperhidroosi
 • R62 Odotetun normaalin fysiologisen kehityksen tapahtumatta jääminen
 • R62.0 Kehitysvaiheen viivästyminen
 • R62.8 Muu odotetun normaalin fysiologisen kehityksen tapahtumatta jääminen
 • R62.9 Määrittämätön tapahtumatta jäänyt odotettu fysiologinen kehitys
 • R63 Ruuan ja nesteen nauttimiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
 • R63.0 Ruokahaluttomuus
 • R63.1 Runsas juominen (polydipsia)
 • R63.2 Runsas syöminen (polyfagia)
 • R63.3 Syömisvaikeudet ja ruuan antamisen laiminlyönti
 • R63.4 Poikkeava painonmenetys
 • R63.5 Poikkeava painonlisäys
 • R63.8 Muu ravinnon ja nesteen ottoon liittyvä oire ja sairaudenmerkki
 • R64 Kakeksia
 • R68 Muut yleiset oireet ja sairaudenmerkit
 • R68.0 Hypotermia joka ei liity ympäristön alhaiseen lämpötilaan
 • R68.1 Ensimmäiselle ikävuodelle ominaiset ei-spesifiset oireet
 • R68.2 Määrittämätön suun kuivuus
 • R68.3 Rumpupalikkasormet
 • R68.8 Muu yleinen oire tai sairaudenmerkki
 • R68.81 Muualla luokittamaton, jatkuva tai toistuva herkkyys saada oireita tai sairaudenmerkkejä ympäristön tavanomaisista tekijöistä
 • R68.88 Muualla luokittamaton muu yleinen oire tai sairaudenmerkki
 • R69 Tuntemattoman tai epäspesifisen tekijän aiheuttama ja sijainniltaan määrittämätön sairaustila
 • R70 Suuri lasko ja poikkeava plasman viskositeetti
 • R70-R79 Veritutkimuksessa ilmenevät poikkeavat löydökset ilman diagnoosia
 • R70.0 Suuri lasko
 • R70.1 Poikkeava plasman viskositeetti
 • R71 Punasolujen poikkeavuus
 • R72 Muualla luokittamaton valkosolujen poikkeavuus
 • R73 Veren suurentunut glukoosipitoisuus
 • R73.0 Poikkeava glukoosirasituskoe
 • R73.9 Määrittämätön hyperglykemia
 • R74 Seerumin entsyymien poikkeava aktiivisuus
 • R74.0 Suurentunut seerumin transaminaasin ja/tai maitohappodehydrogenaasin (LDH:n) aktiivisuus
 • R74.8 Muu poikkeava seerumin entsyymipitoisuus
 • R74.9 Määrittämättömän seerumientsyymin poikkeava aktiivisuus
 • R75 Immuunikatoviruksen ilmeneminen laboratoriokokeessa
 • R76 Muut poikkeavat immunologiset löydökset seerumistaGame Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq
 • R76.0 Suurentunut vasta-ainetitteri
 • R76.1 Poikkeava reaktio tuberkuliinikokeessa
 • R76.2 Väärä positiivinen tulos serologisessa kuppatestissä
 • R76.8 Muu poikkeava immunologinen löydös seerumista
 • R76.9 Määrittämätön poikkeava immunologinen löydös seerumista
 • R77 Muut poikkeavat plasmaproteiinilöydökset
 • R77.0 Poikkeava plasman albumiinilöydös
 • R77.1 Poikkeava plasman globuliinilöydös
 • R77.2 Poikkeava alfafetoproteiinilöydös
 • R77.8 Muu poikkeava plasmaproteiinilöydös
 • R77.9 Määrittämätön poikkeava plasmaproteiinilöydös
 • R78 Lääkkeiden ja muiden vieraiden aineiden esiintyminen veressä
 • R78.0 Etanolin esiintyminen veressä
 • R78.1 Opioidin esiintyminen veressä
 • R78.2 Kokaiinin esiintyminen veressä
 • R78.3 Hallusinogeenin esiintyminen veressä
 • R78.4 Muun riippuvuutta aiheuttavan aineen esiintyminen veressä
 • R78.5 Psyykeen vaikuttavan lääkeaineen esiintyminen veressä
 • R78.6 Keinotekoisen steroidijohdoksen esiintyminen veressäGame Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq
 • R78.7 Raskasmetallien poikkeava pitoisuus veressä
 • R78.8 Muun tavallisesti esiintymättömän aineen esiintyminen veressä
 • R78.9 Määrittämättömän tavallisesti esiintymättömän aineen esiintyminen veressä
 • R79 Muut veren yhdisteiden poikkeavat löydökset
 • R79.0 Veren kivennäisaineen poikkeava pitoisuus
 • R79.8 Muu veren koostumuksen poikkeavuus
 • R79.9 Määrittämätön veren poikkeava koostumus
 • R80 Proteiinivirtsaisuus ilman muita oireita
 • R80-R82 Virtsatutkimuksessa ilmenevät poikkeavat löydökset ilman diagnoosia
 • R81 Glukosuria
 • Game Black Air For Sale X White Force Nike Nba Statement 1 Low Pack 3AL54Rjq
 • R82 Muut virtsan poikkeavat löydökset
 • R82.0 Kyluria
 • R82.1 Myoglobiinivirtsaisuus
 • R82.2 Biliuria
 • R82.3 Hemoglobinuria
 • R82.4 Asetonuria
 • R82.5 Lääkeaineiden ja/tai biologisten aineiden poikkeava pitoisuus virtsassa
 • R82.6 Pääasiallisesti muista kuin lääketieteellisistä lähteistä peräisin olevien aineiden poikkeava pitoisuus virtsassa
 • R82.7 Mikrobiologisessa tutkimuksessa todetut virtsan poikkeavat löydökset
 • R82.8 Sytologisessa tai histologisessa tutkimuksessa todetut virtsan poikkeavat löydökset
 • R82.9 Muu tai määrittämätön poikkeava virtsalöydös
 • R83 Aivo-selkäydinnesteen poikkeavat löydökset
 • R83-R89 Muiden kehon nesteiden, aineiden ja kudosten tutkimuksessa ilmenevät poikkeavat löydökset ilman diagnoosia
 • R83.0 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
 • R83.1 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
 • R83.2 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös muun lääkeaineen tai biologisen aineen poikkeava pitoisuus
 • R83.3 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden poikkeava pitoisuus
 • R83.4 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös poikkeava immunologinen löydös
 • R83.5 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös positiivinen viljelytulos
 • R83.6 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
 • R83.7 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
 • R83.8 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös muu poikkeava löydös
 • R83.9 Aivo-selkäydinnesteen poikkeava löydös määrittämätön poikkeava löydös
 • R84 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeavat löydökset
 • R84.0 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
 • R84.1 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
 • R84.2 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös muun lääkeaineen tai biologisen aineen poikkeava pitoisuus
 • R84.3 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden poikkeava pitoisuus
 • R84.4 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös poikkeava immunologinen löydös
 • R84.5 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös poikkeava mikrobiologinen löydös
 • R84.6 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
 • R84.7 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
 • R84.8 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös muu poikkeava löydös
 • Leer Lichtgrijs Van Max Nike Air 0 Ultra 1 Dames Retro 2 Sneaker VSMpGqzU
 • R84.9 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeava löydös määrittämätön poikkeava löydös
 • R85 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeavat löydökset
 • R85.0 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
 • R85.1 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
 • R85.2 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös muun lääkeaineen tai biologisen aineen poikkeava pitoisuus
 • R85.3 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden poikkeava pitoisuus
 • R85.4 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös poikkeava immunologinen löydös
 • R85.5 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös poikkeava mikrobiologinen löydös
 • R85.6 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
 • R85.7 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
 • R85.8 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös muu poikkeava löydös
 • R85.9 Ruuansulatuselinten ja vatsaontelon näytteiden poikkeava löydös määrittämätön poikkeava löydös
 • R86 Miehen sukupuolielinten näytteiden poikkeavat löydökset
 • R86.0 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
 • R86.1 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
 • R86.2 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös muun lääkeaineen tai biologisen aineen poikkeava pitoisuus
 • R86.3 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden poikkeava pitoisuus
 • R86.4 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös poikkeava immunologinen löydös
 • R86.5 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös positiivinen viljelytulos
 • R86.6 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
 • R86.7 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
 • R86.8 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös muu poikkeava löydös
 • R86.9 Miehen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös määrittämätön poikkeava löydös
 • R87 Naisen sukupuolielinten näytteiden poikkeavat löydökset
 • R87.0 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
 • R87.1 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
 • R87.2 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös muun lääkeaineen tai biologisen aineen poikkeava pitoisuus
 • Running Shoes50Off MaxCheap Discount Black Nike Air iOuXTPkZ
 • R87.3 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden poikkeava pitoisuus
 • R87.4 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös poikkeava immunologinen löydös
 • R87.5 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös poikkeava mikrobiologinen löydös
 • R87.6 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
 • R87.7 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
 • R87.8 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös muu poikkeava löydös
 • R87.9 Naisen sukupuolielin näytteen poikkeava löydös määrittämätön poikkeava löydös
 • R89 Muiden elinten, elinjärjestelmien ja kudosten näytteiden poikkeavat löydökset
 • R89.0 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös entsyymien poikkeava pitoisuus
 • R89.1 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös hormonien poikkeava pitoisuus
 • R89.2 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös muun lääkeaineen tai biologisen aineen poikkeava pitoisuus
 • R89.3 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös lähinnä muiden kuin lääketieteellistä alkuperää olevien aineiden poikkeava pitoisuus
 • R89.4 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös poikkeava immunologinen löydös
 • Nike Platinummtlc Platinum Max SegsMtlc Air Thea Bei QdCxeoWBEr
 • R89.5 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös poikkeava mikrobiologinen löydös
 • R89.6 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös poikkeava sytologinen löydös
 • R89.7 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös poikkeava histologinen löydös
 • R89.8 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös muu poikkeava löydös
 • R89.9 Muun elimen, elinjärjestelmän tai kudoksen näytteen poikkeava löydös määrittämätön poikkeava löydös
 • R90 Keskushermoston poikkeavat kuvantamislöydökset
 • R90-R94 Diagnostisen kuvantamisen ja toimintatutkimusten yhteydessä ilmenevät poikkeavat löydökset ilman diagnoosia
 • R90.0 Kallonsisäinen ekspansiivinen muutos
 • R90.8 Muu keskushermoston poikkeava kuvantamislöydös
 • R91 Keuhkon poikkeava kuvantamislöydös
 • R92 Rintarauhasen poikkeava kuvantamislöydös
 • R93 Muiden kehonosien poikkeavat kuvantamislöydökset
 • R93.0 Kallon ja pään muualla luokittamaton poikkeava kuvantamislöydös
 • R93.1 Sydämen ja sepelsuoniverenkierron poikkeava kuvantamislöydös
 • R93.2 Maksan ja sappiteiden poikkeava kuvantamislöydös
 • R93.3 Muun ruuansulatuselimen poikkeava kuvantamislöydös
 • R93.4 Virtsaelinten poikkeava kuvantamislöydös
 • R93.5 Vatsan muiden osien (vatsakalvontakainen tila mukaan lukien) poikkeava kuvantamislöydös
 • R93.6 Raajojen poikkeava kuvantamislöydös2017391055uzbAir Koripallokengät '07 Force Talvi Nike 1 80vNwOmn
 • R93.7 Lihaksiston ja luuston muiden osien poikkeava kuvantamislöydös
 • R93.8 Muun kehonosan poikkeava kuvantamislöydös
 • R94 Toimintatutkimusten poikkeavat tulokset
 • R94.0 Keskushermoston toimintatutkimusten poikkeavat tulokset
 • R94.1 Ääreishermojen ja aistinten toimintatutkimusten poikkeavat tulokset
 • R94.2 Keuhkotoimintatutkimuksen poikkeava tulos
 • R94.3 Sydämen ja verisuonten toimintakokeen poikkeava tulos
 • R94.4 Munuaisten toimintakokeen poikkeava tulos
 • R94.5 Maksan toimintakokeen poikkeava tulos
 • R94.6 Kilpirauhasen toimintakokeen poikkeava tulos
 • R94.7 Muun umpieritystutkimuksen poikkeava tulos
 • R94.8 Muun elimen tai elinjärjestelmän toimintakokeen poikkeava tulos
 • R95 Kätkytkuolema
 • R95-R99 Epätäydellisesti määritetyt ja tuntemattomat kuolemansyyt
 • R96 Muu tuntemattomasta syystä aiheutunut äkkikuolema
 • R96.0 Silmänräpäyksellinen kuolema
 • R96.1 Selittämätön kuolema vähemmän kuin 24 tuntia oireiden alkamisesta
 • R98 Ilman silminnäkijöitä tapahtunut kuolema
 • R99 Muu epätäydellisesti määritetty tai määrittämätön kuolemansyy
 • Raajojen ihon tai ihonalaiskudoksen hyvänlaatuinen rasvakasvain
 • Raitiovaunutapaturma
 • Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttama akuutti päihtymystila; ei tietoa liitännäisoireista
 • Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä; ei tietoa käytön luonteesta
 • Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttamat vieroitusoireet
 • Riippuvainen persoonallisuus
 • Rintakehän epätarkasti määritetty syöpä
 • Rintaontelon imusolmukkeiden etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain
 • Rintarauhasen alkava lobulaarinen syöpä (carcinoma in situ)
 • Rintarauhasen tiehyensisäinen syöpä
 • Ruokatorven hyvänlaatuinen kasvainSeeley MustaOriginals Adidas MustaOriginals Miesten Adidas Seeley Kengät Kengät CxoerdBW
 • Ruokatorven pintasyöpä
 • Ruumiillisten tai henkisten oireiden tai vammojen tarkoituksellinen tuottaminen tai teeskentely (itseaiheutettu häiriö)
 
© 2019 Kustannus Oy Duodecim • Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki • Puh: (09) 6188 51 • [email protected]